Giresun HAVA DURUMU
BİZE ULAŞIN info@nefsipiraziz.com

Genel

Nefsi Piraziz

Üreticinin fındık fidanı talebini karşılanıyor

- +

Fındık Araştırma Enstitüsü, üreticinin fındık fidanı talebini karşılıyor

Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, fındık üreticilerine yeni bahçe kurmaları veya mevcut bahçelerini yenilemek istediklerinde fındık fidanı taleplerini karşılıyor. Fındık fidanlarının Giresun’daki Enstitü bahçesinde yetiştirildiği belirtildi.
Konuya ilişkin Fındık Araştırma Enstitüsü’nden yapılan açıklamada, üreticinin fındık fidanlarını almak için neler yapması gerektiği hatırlatıldı.
Açıklama şöyle;

Üreticilere 2844 no’lu Kanuna bağlı olarak çıkarılan Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Fındık bahçesi tesisi veya yenilemesi aşağıdaki maddelerle şekillendirilmiştir.

Üretim izni verilmesi.

MADDE 5 –

(1) 22/11/2001 tarihli ve 2001/3267 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen fındık dikim alanlarında, fındık bahçesi tesis etmek veya mevcut fındık bahçelerinde yenilemede bulunmak isteyen üreticiler, bulundukları yerdeki Bakanlık il ve ilçe müdürlüğüne başvuruda bulunurlar.

(2) Başvuru dilekçesinde (ek-2) çiftçi kayıt sistemi kayıt bilgileri ve talep açıkça belirtilir. Bakanlık il ve ilçe müdürlüğü, başvuru dilekçesi ve diğer ekleri alarak her üretici adına bir dosya açar. Üreticilerin beyanname bilgileri ile birlikte fındık bahçelerinin yer, mevki, eğim, bakı, yüzölçümü ve tesis tarihleri tespit edilir.

(3) İzin verilen alanlarda bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren; Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerinden izin alınmadan mevcut fındık bahçeleri yenilenemez ve yeni fındık bahçeleri kurulamaz. İzin alınmadan yenilenen veya yeni kurulan fındık bahçeleri hakkında 2844 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Yönetmeliğe istinaden;

Enstitümüzden fidan satın alacak Üreticilerimizin, bulunduğu İldeki Bakanlık İl/İlçe Müdürlüklerinden ÜRETİM İZNİ ALMIŞ OLMASI KAYDIYLA fidan talepleri karşılanacaktır.
100 adet altındaki fidan talepleri için ise üretim izni alınmasına gerek olmayıp sadece imzalı olarak enstitümüze ibraz edilmesi yeterlidir.

Kaynak: Fındık Araştırma Enstitüsü ve Ordu Gazete

YORUM GÖNDERYorumlarınızı göndermek için alt kısımdaki formu kullanabilirsiniz.